Vad är en barnmorska?

En barnmorska arbetar inte endast med förlossningar utan med allt som rör vårdområdet sexuell- och reproduktiv hälsa. Från 1950-talet är i Sverige barnmorskan en legitimerad sjuksköterska med minst tre års utbildning på universitet eller högskola. För att få arbeta som barnmorska behövs en legitimation från Socialstyrelsen. Det råder brist på barnmorskor idag och det är ett framtidsyrke. Utöver att assistera vid förlossningar ger barnmorskor råd och stöd kring preventivmedel och är den som tar prover för att screena för exempelvis livmoderhalscancer. Som barnmorska assisterar du även och utför aborter, vilket har på senare tid kommit att utmanas genom att vissa vägrat med hänsyn till samvetsfrihet. Dock har domstolar slagit fast att abort är en del av barnmorskans arbetsuppgifter. Sverige fick sitt första BB 1774, Barnbördshuset Pro Patria som var till för högt uppsatta kvinnor, men året efter öppnades även ett BB för fattiga och ogifta kvinnor.

Barnmorska historik

Historiskt namn för barnmorska var bland annat jordemor som härrör från ordet jod vars betydelse är barn eller avkomma. Det fanns ingen direkt utbildning men från 1700-talet formaliserades utbildningen och fram till slutet på 1800-talet hade barnmorskorna ett eget skrå. Förlossningsrummen i Sverige var fram till tidigt 1800-tal en strikt kvinnlig miljö där män inte hade tillträde. Till skillnad mot idag fanns det få möjligheter till smärtlindring vid förlossning vilket ändrades när lustgasen gjorde entré. Tack vare barnmorskor har förlossningar blivit allt säkrare och idag är det få som inte har en barnmorska närvarande vid förlossningen.

Yrket är till stor del kvinnodominerat även om det finns en tendens till att fler män söker sig till yrket. Sverige fick sin första manliga barnmorska 1966 så det är inte länge sedan barnmorska var helt och hållet ett kvinnligt yrke.

På denna hemsida hittar du gott om information om yrket barnmorska samt en katalog över barnmorskor i Sverige.